Contacto

Adjunta Andrea Cristina Castresana                          accastre@gmail.com

Coordinador Taller 219 Roberto Plans                      betoplans@gmail.com

Coordinador Taller 220 Stella Maris Fernández        fstellamaris@gmail.com  

Coordinador Taller 221 José Dagna                          jrdagna@yahoo.com.ar

Coordinador Taller 222 Gabriela Trotta                     gtrotta98@gmail.com

Coordinador Taller 223 Cynthia Faccio                     fevre223@gmail.com

Coordinador Sede Baradero Gabriel Kuschnir         estudiogak@gmail.com

Coordinadores Sede Partido de la Costa       

Facundo Nahuel Rodriguez                                          fevre.lacosta.facundo@gmail.com           

Silvia Veronica Hug                                                       fevre.lacosta.silvia@gmail.com